Press "Enter" to skip to content
Na lokalitetu Dvorine u Banju, foto: Narodni muzej Aranđelovac

Nastavljeni radovi na Dvorinama

Sa prvim lepim, prolećnim danima na arheološkom lokalitetu Dvorine na Venčacu kreću i prvi radovi.

Urađeno je elektrometrijsko visokorezolutivno profilisanje postupkom specifične električne otpornosti.

Izveden je sistem od 7 paralelnih profila pojedinačne dužine 40m, kojima će se generisati elektrometrijske karte na dubinskim nivoima 75cm, 1m, 1.5m, 2m i 3m.

Radove izvode prof. dr Dejan Vučković i njegovi saradnici sa Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu.

Izvor: RTV Šumadija