Press "Enter" to skip to content
Foto: DeKovach

O nama

Portal Vidi Aranđelovac kreiran je sa idejom da svima u Aranđelovcu i šire pruži posebno mesto na kome mogu biti informisani o aktuelnim događajima u gradu. Mesto na kome se uz jedan klik mogu saznati informacije iz života grada, priče o pojedincima koji ostavljaju svoj trag u njemu i sve ideje i projekti koje sprovodi udruženje Aranđelovčani & Аранђеловчанке.

Cilj portala Vidi Aranđelovac je da nas više približi jedne drugima kroz duh udruživanja, saradnje i pozitivnih promena koje možemo pokrenuti u gradu.

Osnovni kriterijum kojim se vodimo u kreiranju naših sadržaja jeste da oni budu u afirmativnom kontekstu za grad. Verujemo da u Aranđelovcu ima dobrih stvari koje je važno istaći.

Sajt nije registrovan kao javno glasilo i na njega se ne primenjuju odredbe Zakona o javnom informisanju. Svi koji pristupaju sajtu u obavezi su da poštuju Uslove korišćenja.


O Udruženju

Udruženje Aranđelovčani & Aranđelovčanke osnovano je u oktobru 2020. godine radi ostvarivanja ciljeva u oblasti ostvarivanja ustavom zagarantovanih prava svih građana, zaštite životne sredine kao i dobrobiti ljudi i životinja. Nastalo je na bazi neformalno okupljene grupe građana, pre gotovo 3 godine, koja je težila demokratičnijem, otvorenijem, tolerantnijem i kohezivnijem društvu i koja je sprovela niz volonterskih aktivnosti u ovom domenu. Kao osnovni metod komunikacije, u okviru ove neformalne grupe, korišćena je facebook grupa „Aranđelovčani & Aranđelovčanke“, koja je ubrzano sticala popularnost u lokalnim okvirima i danas broji oko 8800 članova.

Neke od akcija koje je udruženje kao neformalna grupa sprovelo bile su: prikupljanje potpisa za prihvatilište za pse, akcije čišćenja otpada u gradu, izrada plana za rešavanja problema napuštenih životinja, promovisanje slobodnog i demokratskog izražavanja mišljenja na društvenim mrežama, podizanje svesti građana o problemima osoba sa invaliditetom i drugo. 

Osnovne aktivnosti udruženja su promocija vrednosti civilnog društva, zaštita životne sredine u sferama: upravljanja otpadom, zaštite voda i zaštite vazduha i drugo, stvaranje temelja za participaciju građana u odlučivanju o pitanjima koja direktno utiču na njihov život i životnu sredinu, organizovanje humanitarnih akcija, udruživanje građana na internet prostorima, promovisanje vrednosti, kulture i života grada, zalaganje za poboljšavanje uslova života i standarda svih.

Udruženje sebe vidi kao medijatora u edukaciji i aktivizaciji građana, ostvarivanju njihovih interesa i realizaciji ljudskih i građanskih prava, kao centar za razvoj ideja u kojem mogu participirati svi građani, inovativnost i asertivnost.

Ključni problemi na kojima će udruženje raditi u skorijoj budućnosti su: rešavanje pitanja prihvatilišta za pse i edukacija građana u pogledu njihovih obaveza prema ljubimcima, rešavanje problema odsustva kontrole nad kvalitetom vazduha u Opštini, rešavanje problema u odlaganju i tretmanu otpada, rešavanje pitanja vodosnabdevanja, isušivanja jezera „Garaši“ i regulacije citotoksina u komunalnoj vodi, uključivanje građana u proces donošenja pravnih akata, strategijsko planiranje i budžetiranje u Opštini Aranđelovac i (6) razvoj veb sajta i aplikacije za objedinjavanje građanskih predloga, ideja i izražavanje stavova.


Dizajn, koncept, održavanje i funkcionisanje portala