Press "Enter" to skip to content

Posts published by “Udruženje Aranđelovčani & Aranđelovčanke”

Okuplja ljude koji žele da doprinesu boljitku našeg grada u oblastima humanitarnih aktivnosti, ekologije, poštovanja ljudskih prava, aktivizma i zaštite životinja. #vidiarandjelovac koji menja stvari