Press "Enter" to skip to content
Foto: Anna Shvets / Pexels

Odlaže se uvođenje tarifnih zona za potrošnju vode


U prethodnim mesecima JKP „Bukulja“ preduzela je sve mere koje su bile u njenoj nadležnosti da obezbedi zalihe vode za naše akumulacije. Godine sušnog perioda u velikoj meri su smanjile vodostaj akumulacije Garaši, ali realizacijom Projekta na crpnoj stanici Kačer, omogućen je veći priliv vode iz reke Kačer u Garaško jezero, koja sada zadovoljava veći deo dnevne potrošnje grada.

Iz tog razloga, prema mišljenju direktora JKP-a i stručnog tima odlučeno je da se odloži inplementacija tarifnih zona, koja je planirana da se uvede od 1. maja 2021.godine, uz apel građanima o racionalnoj potrošnji vode iz gradskog vodovoda.

Nadamo se da će svaki sugrađanin imati na umu da je u celom Svetu, svakoga dana, vode za piće sve manje i da dolazi vreme kada će potreba za njom premašiti njene zalihe. Iz tog razloga moramo da je štitimo i štedimo uvek i u svakoj prilici i to treba da nam bude prioritet.

JKP „Bukulja“ će i na dalje brinuti, koliko je to u njenoj nadležnosti, o zalihama pijaće vode u akumilacijama i nastaviti da se bori za svaku kap, ali važno je i da naši sugrađani racionalnom potrošnjom pomognu da zalihe kojima raspolažemo budu dostupne za sve potrošače aranđelovačke opštine u dovoljnoj meri.

Izvor: JKP Bukulja