Nove pumpe za vodu na rezervoaru „Vodica“

Zbog čestog kvara već dotrajale pumpe na rezervoaru „Vodica“, iz koga se snabdevaju vodom za piće meštani sela Banja (Rupnik i Marinovac), JKP „Bukulja“ kupila je dve nove pumpe za vodu.

Jedna je odmah ugrađena, a druga će služiti kao rezerva u slučaju kvara postavljene pumpe. Nove pumpe za vodu omogućiće redovnost u snabdevanju vodom pomenutih potrošača.

Izvor: JKP Bukulja