Press "Enter" to skip to content

In memoriam: Radovan Filipović Fića 1936 – 2021

Jedan od najuspešnijih predsednika Opštine Aranđelovac.

Neka ti je večna slava , zahvalni na svemu sto si uradio za naš grad.

Aranđelovčani & Аранђеловчанке

Radovan Filipovic Fića rodjen je 1936. godine, od oca Mirka i majke Stanice u Garašima. Gimnaziju i veliku maturu završio je 1956. godine u Aranđelovcu.

Kao stipendista „Šamota“ završava Ekonomski fakultet u Beogradu , gde se nakon završetka studija zapošljava 1960. godine. Na mesto potpredsednika „Šamota“ izabran je 1963. i na toj dužnosti ostaje do 1972. godine. Na mesto generalnog direktora stupa nakon smrti tadašnjeg direktora Andre Vulićevića. Tu dužnost obavlja godinu dana.

Na izborima za Skupsštinu opsštine Aranđelovac 1974. godine izabran je za predsednika skupštine opštine. Na toj dužnosti ostaje do 1982. godine posle dva uspešna mandata. Jedan od najuspešnijih predsednika opština. Za vreme njegovog mandata 1974. godine otvorena je nova bolnica u Aranđelovcu, a 1978. godine hotel “ Izvor“.

U Industriju Elektroporcelana „IEP“ stupa na dužnost direktora 1982. godine, gde ostaje na funkciji do 1991. godine. Nakon isteka mandata odlazi u „Energogas“ kao Viši saradnik za gasifikaciju, gde radi do penzionisanja 2001. godine. Svoje memoare „Događalo se to ovako život, rad i politika “ objavio je 2017. godine. Sa suprugom Radom u braku imao sina Aleksandra i ćerku Natašu. Umro je u Arandjelovcu januara 2021. godine.

Fotografija i informacije preuzete iz memoara “ Događalo se to ovako, život, rad, politika“ Radovana Filipovića Fiće