Press "Enter" to skip to content
Foto: Khadeeja Yasser / Unsplash

Besplatan materijal za uređenje gradskog groblja

Zbog dobre poslovne saradnje sa JKP „Bukulja“ i lokalnom samoupravom Aranđelovac, društveno odgovorna kompanija OMYA Venčac doo, odlučila je i ove godine da donira 100 tona belog zrna u vrećama od po 25 kilograma za potrebe uređenja gradskog groblja „Risovača“ koje će biti besplatno podeljeno zakupcima parcela na gradskom groblju za zasipanje zakupljenih zemljanih opsega.

Zainteresovani korisnici usluga mogu se javiti u upravu gradskog groblja „Risovača“ svakog radnog dana od 8-14 časova ili na telefon 720-771 kako bi preuzeli materijal kojim su sami u obavezi da izvrše posipanje na zakupljenim grobnim mestima.

Izvor: RTV Šumadija