Razglednica sa fotografijom Hotela Šumadija iz 1950. godine

Na prednjoj strani razgledice nalazi se snimak čeone fasade hotela Šumadije koji je nastao oko 1950. godine. Razglednica je bila u opticaju do prvih godina sedme decenije XX veka.

Na snimku se, na fasadi iznad monumentalnog ulaza koji su činile granitne stepenice i stubovi od belog, venčačkog mermera, uočava naziv objekta: Dom odmora Šumadija. Na razglednicama sa sličnim motivom koje je 1939-1940. godine, dakle pre Drugog svetskog rata, izdavao aranđelovački knjižar Milovan Jovanović, vidi se drugačiji naziv objekta: Hotel Šumadija.

Kada je otvoren, 1939. godine, hotel Šumadija je bio jedan od najbolje uređenih i opremljenih hotela u Kraljevini Jugoslaviji.

Zadnja strana razglednice koja je putovala za Suboticu

Tokom Drugog svetskog rata u hotelu su bile smeštene okupatorske jedinice, najpre nemačke a potom bugarske. Po povlačenju stranih trupa iz Aranđelovca, u hotelu Šumadiji se nalazila partizanska bolnica, a potom, nakon delimičnog opremanja, hotel je bio stacionar Prirodnog lečilišta u Bukovičkoj banji.

Autor teksta: Zorica Stopić Petrović, viši kustos Narodnog muzeja u Aranđelovcu