Press "Enter" to skip to content
Fotografija razglednice iz privatne kolekcije Vladimira Jovanovića iz Venčana

Razglednica sa fotografijom Hotela Šumadija iz 1950. godine

Na prednjoj strani razgledice nalazi se snimak čeone fasade hotela Šumadije koji je nastao oko 1950. godine. Razglednica je bila u opticaju do prvih godina sedme decenije XX veka.

Na snimku se, na fasadi iznad monumentalnog ulaza koji su činile granitne stepenice i stubovi od belog, venčačkog mermera, uočava naziv objekta: Dom odmora Šumadija. Na razglednicama sa sličnim motivom koje je 1939-1940. godine, dakle pre Drugog svetskog rata, izdavao aranđelovački knjižar Milovan Jovanović, vidi se drugačiji naziv objekta: Hotel Šumadija.

Kada je otvoren, 1939. godine, hotel Šumadija je bio jedan od najbolje uređenih i opremljenih hotela u Kraljevini Jugoslaviji.

Zadnja strana razglednice koja je putovala za Suboticu

Tokom Drugog svetskog rata u hotelu su bile smeštene okupatorske jedinice, najpre nemačke a potom bugarske. Po povlačenju stranih trupa iz Aranđelovca, u hotelu Šumadiji se nalazila partizanska bolnica, a potom, nakon delimičnog opremanja, hotel je bio stacionar Prirodnog lečilišta u Bukovičkoj banji.

Autor teksta: Zorica Stopić Petrović, viši kustos Narodnog muzeja u Aranđelovcu