Press "Enter" to skip to content
Fotografija razglednice sa zgradom Specijalne bolnice i hotela Šumadije, putovala oko 1981. iz privatne kolekcije Vladimira Jovanovića iz Venčana

Sa razglednice starog Aranđelovca: Specijalna bolnica Bukovička banja

Prvi obimniji radovi na restauraciji banjskih objekata u Bukovičkoj banji preduzeti su sredinom 60-ih godina, kada je renovirana zgrada Zatvorenog kupatila. Krajem 50-ih godina prošloga veka Bukovička banja je bila jedina banja u Jugoslaviji koja nije imala mogućnost stacionarnog lečenja bolesnika.

Sve do 1964. godine postojala je samo ambulantna služba, tako da su korisnici banjskih usluga na lečenje dolazili isključivo u svojoj režiji. Tek nakon renoviranja, 1964. godine, manji broj pacijenata mogao se smestiti u zgradi banjskog kupatila, a od naredne godine počinje da se razvija zdravstvena služba lečilišta nazvana Prirodno lečilište. Vremenom Prirodno lečilište postaje odlučujući činilac lečilišne i turističke ponude ove banje.

Obnovljeno i savremeno opremljeno Prirodno lečilište od 1991. godine funkcioniše kao Zavod za specijalizovanu i opštu rehabilitaciju, a od 1999. godine pod imenom Specijalna bolnica za prevenciju, lečenje, specijalizovanu i opštu rehabilitaciju Bukovička banja – Aranđelovac, sa skraćenim nazivom Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Bukovička banja’’.

Zavod je 1986. godine raspolagao sa 224 ležaja, a iskorišćenost kapaciteta je dostigla 72%, uz prosečan boravak gostiju od 14 dana. Nakon 1980. godine u Specijalnoj bolnici se primenjuje kompletna fizikalna terapija – parafin, elektroterapija, kineziterapija, podvodna masaža i dr.

Zadnja strana razglednice

Od 1989. godine Specijalna bolnica je jedina ustanova u Srbiji specijalizovana za produženo lečenje, edukaciju i rehabilitaciju dece koja boluju od dijabetesa. U proteklih 20 godina ovde se lečilo više od četiri hiljade dece dijabetičara.

Rekonstrukciji i adaptaciji objekta Specijalne bolnice „Bukovička banja“ Aranđelovac kao i proširenju usluga koje ona pruža, pristupilo se početkom ovoga veka.

Danas, moderno uređena i opremljena, ova bolnica predstavlja okosnicu banjskog lečenja i osnovu turizma Aranđelovca.

Autor teksta: Zorica Petrović Stopić


Tekst preuzet iz Monografije – Dva veka Bukovičke banje.