Razglednica sa detaljima Starog Zdanja iz 1902. godine

Tokom prve decenije XX veka u Aranđelovcu je postojalo Društvo za ulepšavanje Bukovičke banje koje se staralo o izgledu banjskog parka. Večernje novosti su 1902. godine prenele vest da je ovo Društvo objavilo „vrlo lep album sa slikama i fotografskim snimcima etablismana banjskih i njene lepe okoline“.

S obzirom na to da se na prednjoj strani razglednice nalaze najmanje dve osobe koje se mogu videti i na razglednicama sa drugim motivima iz parka Bukovičke banje iz istog perioda, nećemo pogrešiti ako pretpostavimo da je i ova razglednica sa motivom hotela „Staro zdanje“, koja je putovala 1907. godine, pripadala istom setu razgledica koje je objavilo Društvo za ulešavanje Bukovičke banje.

Zadnja strana razglednice (dopisne karte)

Autor teksta: Zorica Stopić Petrović, viši kustos Narodnog muzeja u Aranđelovcu