Press "Enter" to skip to content
Fotografija razglednice iz privatne kolekcije Vladimira Jovanovića iz Venčana

Panorama Aranđelovca sa razglednice iz druge decenije XX veka

Motiv razglednice je panoramski prikaz (veduta) varošice Aranđelovac, snimljen sa brda Risovače, pre 1921. godine. Aranđelovac je tada imao nešto više od dve hiljade stanovnika, a centar varoši se nalazio u donjem delu grada.

Mada na samoj razglednici nije navedeno ime autora, poznato je da je snimak načinio Radivoje Najdanović, aranđelovački fotograf i izdavač razglednica.

Najdanović je u Aranđelovcu imao svoj fotografski atelje krajem druge i početkom treće decenije XX veka. Pre 1928. godine, Najdanović se preselio u Aleksinac gde se bavio izdavanjem razglednica i gde je takođe imao svoj atelje. Preminuo je u Aleksincu, 4. januara 1933. godine u 46. godini života.

Zadnja strana razglednice (dopisne karte)

Album sa dvanaest fotografija Aranđelovca (koje su korišćene za umnožavanje i distribuciju u vidu razglednica), Najdanović je 1. jula 1921. godine poklonio sreskom lekaru dr Radisavu Radojkoviću. Razglednica numerisana rednim brojem 2, ARANĐELOVAC. CELOKUPAN IZGLED – je među fotografijama koje se nalaze u ovom albumu, tako da sa sigurnošću možemo reći da je snimak nastao pre 1921. godine.

Autor teksta: Zorica Stopić Petrović, viši kustos Narodnog muzeja u Aranđelovcu