Press "Enter" to skip to content
Foto: DeKovach

Kvalitet vode u aranđelovačkim akumulacijama

Svi vodeni ekosistemi (jezera, akumulacije), pa tako i naše akumulacije Garaši i Bukulja, prolaze kroz proces eutrofikacije – starenja. Postaju opterećeni i prezasićeni organskim materijama. Ovaj proces prirodnog starenja jezera, po pravilu, je spor proces. Međutim, u uslovima zagađene životne sredine, koja je najčešće izazvana ljudskim nemarom, taj proces postaje značajno ubrzan. Proces eutrofikacije, takođe, ubrzavaju i ostaci biljnog i životinjskog sveta. Listopadno drveće koje se nalazi u priobalju naših akomulacija, takođe, ubrzava ovaj proces. Lišće se taloži i raspada pa dodatno doprinosi smanjenju kiseonika u vodi. Na prirodni proces ne možemo uticati. Na ljudski faktor možemo. Ono što mi možemo da kontrolišemo, i radimo na tome, je kontrolisano prepumpavanje vode sa reke Kačer u akumulaciju Garaši.

Vrlo je važno da znamo da voda iz reke može da sadrži visoke koncentracije soli azota i fosfora, organske materije, a to dodatno opterećuje vodu garaškog jezera. U prethodnom periodu voda je bila dobrog kvaliteta. Pretpostavljamo da je to zbog sušnog perioda i malog spiranja poljoprivrednog zemljišta u rečni sliv.

Foto: DeKovach

Imajući u vidu sve navedene činjenice za opterećenje vode jezera Garaši, kao i sušni period prethodnih godina, jezero postaje pliće. Nizak vodostaj omogućava više svetlosti vodenoj masi, što uz obilje organske materije, nitrata i fosfata stvara idealne uslove za fotosintezu i bujanje fitoplaktona, za nas nazanimljivije vrste modrozelenih algi(cijanobakterija). U akumulaciji Garaši, kao i drugim jezerima, njihova koncentracija zavisi od sezonskih, a nekada čak i dnevnih uslova. Iz tog razloga važno je vršiti stalni monitoring, koji mi i sprovodimo.

Najveći intenzitet cvetanja je bio 2016. godine. Sporadično se pojavio u priobalju 2018. i 2019. godine. Međutim, alge i toksini se ne mogu pojaviti u uzorcima pijaće vode zahvaljujući savremenom Postrojenju koje naš grad ima. Odličan tehnološki postupak prerade, pojačano bistrenje vode, ozonizacija, kao i odlični filteri, koje mi imamo to nam garantuju a rezultati pokazuju. Takvo Postojenje za preradu vode je napravljeno u Užicu, pošto su imali problem sa povećanom koncentracijom algi. Projekat kao našje sproveden i u Subotici prošle godine i još par gradova u Srbiji. Zahvaljujući ovakvom Postrojenju naša voda za piće je uvek ispravna i prerađena po najvišim standardima.

Vodu iz akumulacije Garaši prepumpavamo u akumulaciju Bukulja, gde voda dolazi u kontakt sa vazduhom počinje proces razlaganja organske materije, i odatle, daljim prepumpavanjem, stiže u našu fabriku. Da takva, površinska(sirova, neprerađena) ODGOVARA NAMENI, odnosno daljoj preradi, pokazuju rezultati analize vode koju vrši Institut za javno zdravlje Kragujevac i Institut „Batut“.

Naravno, i pored dobrih rezultata nama ostaje problem, star više od 20-30 godina, jako kompleksan za rešavanje, a koji moramo rešiti. To su sanacija i čišćenje jezera Garaši. Na vama je da nam pomognete i da zajedno podignemo ekološku svest svakog pojedinca koji svojim neodgovornim ponašanjem doprinosi zagađenju jezera. Isto tako, nadamo se da će se rezultati našeg rada i zalaganja na tom polju prethodne godine videti uskoro. Mislimo da se svi problemi mogu rešiti ako postoji entuzijazam, odgovornost i saradnja svakog pojedinca sa relevantnim institucijama.

Autor teksta: dipl.hemičar Bojana Stanković, rukovodilac Postrojenja za prečišćavanje pijaće vode, JKP Bukulja

Izvor: JKP Bukulja