Press "Enter" to skip to content
Fotografija: Kelly Sikkema / Unsplash

Kako ostvariti popust na račun na komunalne usluge?

Iz Javnog komunalnog preduzeća „Bukulja“ objavili su kratko uputstvo o tome na koje sve načine građani mogu ostvariti popust na komunalne usluge.

  • 10% popusta na naredni račun mogu ostvariti sva fizička lica izmirenjem svojih obaveza prema JKP „Bukulja“ do poslednjeg dana u tekućem mesecu
  • 5% popusta na naredni račun mogu ostvariti sva pravna lica izmirenjem svojih obaveza prema JKP „Bukulja“ do 14-og dana u tekućem mesecu
  • 50% popusta na račun za vodu i komunalne usluge mogu ostvariti porodice koje imaju troje i više maloletne dece do punoletstva najmlađeg deteta
  • Socijalno ugroženi slučajevi uz potvrdu Centra za socijalni rad mogu ostvariti jedan od dve vrste popusta na račun za komunalne usluge:
    1. Umanjenje računa za 5m3 vode i oslobađanje usluge iznošenja smeća
    2. Umanjenje računa za 2,5m3 vode i 50% popusta na uslugu iznošenje smeća.

Izvor: JKP Bukulja