Press "Enter" to skip to content
Foto: JKP Bukulja

JKP Bukulja postavila još 10 EKO ostrva

U toku prethodnih nedelja na području grada postavljeno je 10 EKO ostrva za prikupljanje ambalažnog otpada uz kontejnete za komunalni otpad, plavi za papir i karton, žuti za plastiku i limenke i crveni za staklo.

Svaki kontejner na sebi ima nalepnicu sa uputstvom za koju je namenu. Međutim, prema navodima JKP Bukulja, u kontejnere za reciklažnu ambalažu sugrađani ubacivali su kućno smeće i šut, a nije se vodilo računa ni u koji kontejner se koja ambalaža odlaže. Mole se sugrađani da povedu računa da ambalažni otpad odlažu u odgovarajuće posude.

Za ostali otpad gradska deponija Cincarska kosa otvorena je svakoga dana, a deponovanje smeća za fizička lica je besplatno. Pored toga JKP „Bukulja“ odvozi kabasti otpad po pozivu građana, a sve u cilju borbe za čistiji Aranđelovac.

Izvor: JKP Bukulja