Press "Enter" to skip to content
Foto: JKP Bukulja

Uklonjeni kontejneri sa lakat krivine na Bukulji

Nakon čestih apela građanima da se kabasti otpad i građevinski šut ne istovara u kontejnere, kao i niza akcija čišćenja mini deponije koja se svakodnevno stvarala na lakat krivini, na putu za Bukulju, u JKP Bukulja je odlučeno da se kontejneri sa te lokacije uklone.

Na pomenutoj lokaciji građani su istovarali sve ono što se u kontejnere i oko njih nikako nije smelo odlagati i na taj način zagađivala priroda ka jednoj od najposećenijih destinacija Aranđelovca – vrhu planine Bukulja.

Zaposleni RJ Čistoća očistili su svo razbacano smeće i uklonili kontejnere, Lovačko Udruženje je postavilo table upozorenja, a RJ Niskogradnja postavlja žičanu ogradu čime će se sprečiti prilaz pogodnom mestu za deponovanje otpada i zagađenje zemljišta.

JKP Bukulja podseća sugrađane da je u okviru kampanje „Za čistiji Aranđelovac“ pokrenuta akcija „Svako u svoju kantu“, a cilj akcije je da se unapredi proces sakupljanja-odvoženja-deponovanja komunalnog otpada na teritoriji opštine Aranđelovac.

To u praksi znači intenziviranje saradnje JKP Bukulja sa svim građanima i pravnim licima koji produkuju veće količine otpada.

JKP Bukulja je za građane u narednom periodu obezbedila ulazak na deponiju bez naknade, dok je za preduzetnike i pravna lica pripremila sklapanje izuzetno povoljnih, namenskih ugovora za sakupljanje, odvoženje i deponovanje smeća.

Akcija će biti sprovođena u intenzivnoj saradnji JKP Bukulja sa komunalnom i ekološkom inspekcijom Opštine Aranđelovac, koja će svojim stalnim prisustvom na terenu podržati aktivnosti JKP Bukulja u procesu identifikovanja neodgovornih lica koja eventualno budu nastavila da ostavljaju svoje smeće na javnim površinama ili uz tuđe posude za odlaganje smeća.

Svako mora da poseduje sopstvene kante ili kontejnere za komunalni otpad i izuzeci neće biti tolerisani. U nastojanju da identifikujemo stvarne počinioce ovih prekršaja, komunalno je najavilo i postavljanje kamera na svim problematičnim lokacijama.

Izvor: JKP Bukulja