Press "Enter" to skip to content
Foto: JKP Bukulja

Preseka je dobila novu pumpu

Zbog dotrajalosti pumpi na HS Preseka JKP „Bukulja“ je izdvojila sredstva za kupovinu nove pumpe, na ovoj hidroforskoj stanici, koja će održati stabilnost u vodosnabdevanju potrošača sa pomenutog rezervoara.