Press "Enter" to skip to content
Foto: JKP Bukulja

Kvalitet vode sa Bukuljskog jezera

Poštovani potrošači,

U toku prethodnog meseca na naše Postrojenje za prečišćavanje vode stizala je voda samo sa Bukuljskog jezera. Garaško jezero dopunjujemo, prema našim mogućnostima, vodom sa reke Kačer od 10.11.2020. godine u kontinuitetu.

Na našem postrojenju u toku januara 2021.godine analiziran je 691 uzorak vode, prema ustaljenoj dinamici:

Fizičko-hemijski parametri su rađeni na 575 uzoraka vode u sistemu procesa prerade(od sirove do kraja procesa prečišćavanja) i iz gradske mreže.

Mikrobiološko ispitivanje je vršeno na 117 uzoraka.

Institut za javno zdravlje Kragujevac je za nas uradio 64 uzorka vode u toku meseca. Svi parametri su u skladu sa Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće.

Nadamo se da ovako otvorenom saradnjom sa vama stičemo poverenje da je voda iz naše mreže odličnog kvaliteta. Izvinjavamo se potrošačima koji su imali zamućenja koja nastaju usled saniranja kvarova na mreži.

RJ Postojenje za prečišćavanje vode, JKP Bukulja

Izvor: JKP Bukulja