Elektronske cene u Fortuna Beko marketu

U korak sa razvojem pametnih rešenja koje doživljavamo u svim aspektima života, Fortuna market uveo je još jednu novinu u svom poslovanju – Elektronske cene.

Elektronske cene predstavljaju novi korak u pravcu digitalizacije poslovanja Fortuna marketa. Značajno automatizuju i olakšavaju komunikaciju i rad sa kupcima, a nivo greške se svodi na minimum.

Za sada u pilot projekat fazi, elektronske cene bazirane su na bežičnoj E-ink tehnologiji koja omogućava izmenu cena iz centralnog sistema marketa uz minimalno angažovanje zaposlenih u prodavnici.

Osim toga, omogućavaju napredne servise u budućnosti, s obzirom da svaki cenovni tag poseduje NFC i Bluetooth tehnologije koje mogu pružati dodatne informacije i iskustvo za kupce.

Npr, ukoliko je ta opcija aktivirana, kupac može na ceni videti stanje određenog proizvoda u magacinu, a koje se osvežava u realnom vremenu.

Mogućnosti povezivanja elektronskih cena sa mobilnim telefonima u budućnosti će biti velike. Primera radi, prislanjanjem telefona elektronskoj ceni na polici vezanoj za proizvod kupci bi mogli pogledati u sekundi da li je neki proizvod postan ili ne. 

Ono što je naročito važno kod ove tehnologije jeste ušteda energije i papira, koji su preduslov za prelazak na sve „zelenije“ poslovanje kakvo se od društveno odgovornih kompanija kakva je Fortuna market očekuje.

Fortuna Beko je prva prodavnica u okviru Fortuna marketa u kojoj se prešlo na novu tehnologiju, i koja je u fazi testiranja.