Press "Enter" to skip to content
Foto: Uprava za veterinu

Sastanak predstavnika udruženja „Aranđelovčani & Aranđelovčanke“ sa Upravom za veterinu

Dana 7. maja 2021. godine u prostorijama Uprave za veterinu, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede održan je sastanak sa predstavnicima udruženja „Aranđelovčani & Aranđelovčanke“ u vezi zbrinjavanja napuštenih pasa i mačaka na teritoriji Republike Srbije.

Tom prilikom navedeno Udruženje je uručilo zahtev u pisanoj formi sa obrazloženim predlozima koji su uočeni sa njihove strane.

Foto: Uprava za veterinu

Na sastanku su dogovorene dalje aktivnosti. Uprava za veterinu analiziraće predložene zahteve i njihovu usklađenost za zakonom, nakon čega će se inicirati novi sastanak radi dalje saradnje po ovim pitanjima.

Izvor: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstav i vodoprivrede, Uprava za veterinu