Press "Enter" to skip to content
Foto: JKP Bukulja

Odvajanje otpada stiže u Aranđelovac

Po uzoru na evropske gradove, u parku Bukovičke banje danas je predstavljeno reciklažno ostrvo, mesto za odvajanje otpada, a biće postavljeno još 4 manja i 10 velikih ostrva širom Aranđelovca.

Aranđelovčani će od sada moći da vrše odlaganje različite vrste otpada na posebna mesta namenjena za to – PET plastiku, aluminijumsku i tetra pak ambalažu; papir i karton; i za staklo.

Reciklažna ostrva napravljena su tako da svojim izgledom i jasnim uputstvima olakšaju proces razdvajanja ambalaže. Ovim sistemom upravljanja otpadom svi građani Aranđelovca mogu da učestvuju u reciklaži.

Boja određuje tip otpada

Samo za PET plastiku, aluminijumske limenke i tetra pak ambalažu

Samo za papir i karton

Samo za staklo

Infografika: Sekopak

Pravilnim odvajanjem ambalažnog otpada biće postignut ogroman napredak u borbi za čistiji Aranđelovac i ekološku sredinu, ambijentu ka kome grad pod Bukuljom teži, rekao je tom prilikom predsednik opštine Bojan Radović.

Kako pravilno odvajati ambalažni otpad?

  • Pre reciklaže neophodno je skinuti čep, izbaciti tečnost, spljeskati ambalažu kako bi izašao vazduh i baciti je u odgovarajući kontejner za papir i karton, staklo i PET i limenke.

Šta nikada ne treba da stavljate u kante za reciklažu ambalažnog otpada?

  • Stiropor – odličan materijal za ponovnu upotrebu, ali ne i za reciklažu
  • Hrana – ostatke hrane je neophodno odvojiti od ambalaže i baciti u smeće ili napraviti kompost
  • Električni uređaji i baterije – predstavljaju poseban tok otpada i ne mogu se reciklirati zajedno sa ostalom ambalažom
  • Pelene – čiste i prljave pelene ne mogu da se recikliraju, te ih treba baciti u smeće.
  • Uprljana i mokra ambalaža – mogu da ugroze proces reciklaže, te ih treba baciti u smeće
  • Odeća i obuća – moraju se odneti u centre specijalizovane za reciklažu/ponovno korišćenje odeće
  • Medicinski otpad – mogu izazvati ozbiljnu štetu po ljude i proces reciklaže, te ih treba baciti u posebne kontejnere za medicinski otpad.

Saznajte više: https://sekopak.com/ambalazni-otpad/