Očistimo Aranđelovac

Lociraj divlju deponiju

Fotografišite lokaciju na kojoj ste primetili veće količine smeća i pošaljite nam na mail zajednica@vidiarandjelovac.com . Mi ćemo je dodati na interaktivnu mapu kojoj ceo grad može da pristupi.


#vidiarandjelovac koji čisti za sobom

U okviru akcije Dionysus experience u Tarpošu ove nedelje 2. oktobra, učesnici će biti motivisani da prijave i obeleže divlje deponije koje primete tokom pešačenja. Na tim mestima biće postavljene „Dionis brine“ table sa QR kodovima putem kojih lokacija može biti lako biti prijavljena i dodata na interaktivnu mapu divljih deponija koju Vidi Aranđelovac kreira.

Cilj kampanje je trajno rešavanje problema divljih deponija u našem gradu kao lokacije koja je predstavljala biser turističke ponude ovog dela Šumadije.


Interaktivna mapa divljih deponija u Aranđelovcu