Press "Enter" to skip to content
Foto: JKP Bukulja

Uzeti uzorci vode sa Garaškog jezera za biološku i hemijsku analizu

U toku prethodnih meseci JKP Bukulja je sarađivala sa eminentnim institucijama radi regulacije i revitalizacije jezera Garaši. Ono što je JKP uspelo da uradi, sem odlične saradnje, je da bude naknadno ubačeno u plan institucija i program za ovu godinu.

Foto: JKP Bukulja
Foto: JKP Bukulja
Predstavnici iz Agencije za zaštitu životne sredine sa zaposlenima JKP Bukulja, foto: JKP Bukulja

Predstavnici iz Agencije za zaštitu životne sredine su bili gosti JKP Bukulja tri dana prethodne nedelje. Tom prilikom uzorkovali su našu vodu sa više lokacija i dubina. Biće urađena detaljna biološka i hemijska analiza uzoraka na osnovu kojih će uz još dokumentacije i njihovu pomoć moći da se preduzmu naredni koraci po njihovim uputstvima.

O daljem radu i aktivnostima na ovom polju JKP Bukulja će redovno obaveštavati sugrađane.

Izvor: JKP Bukulja