Press "Enter" to skip to content
Foto: Turistička organizacija opštine Aranđelovac

Parkirališta za bicikle

U sklopu svojih aktivnosti Turistička organizacija Opštine Aranđelovac postavila je dva parkinga za bicikle na ulazu u Park Bukovičke banje (Eksploatacija) i kod Informativnog centra Turističke organizacije Opštine Aranđelovac.

U narednim danima Turistička organizacija Opštine Aranđelovac podneće inicijativu Opštini Aranđelovac da se u narednom periodu prilikom obeležavanja saobraćajnica iscrta i pravac za kretanje bicikliste kako bi se ravnopravno uključili u saobraćaj.

Foto: Turistička organizacija opštine Aranđelovac

U prethodnom periodu Regionalna agencija Šumadije i Pomoravlja oboležila je teritoririju naše Opštine do Krćevca saobraćajnom signalizacijom – tablama za bicikliste.

Izvor: Turistička organizacija opštin Aranđelovac