100 tona belog zrna za gradsko groblje „Risovača“

I ove godine zakupcima parcela na groblju Risovača se deli belo zrno za posipanje zemljanih opsega.

Zbog dobre poslovne saradnje sa JKP „Bukulja“ i lokalnom samoupravom Aranđelovac, kompanija OMYA Venčac doo i ove godine donira 100 tona belog zrna u vrećama od po 25 kilograma za potrebe uređenja gradskog groblja „Risovača“ koje će biti besplatno podeljeno zakupcima parcela na gradskom groblju za zasipanje zakupljenih zemljanih opsega.

Foto: Khadeeja Yasser / Unsplash

Zainteresovani korisnici usluga mogu se javiti u upravu gradskog groblja „Risovača“ svakog radnog dana od 8-14 časova ili na telefon 720-771 kako bi preuzeli materijal kojim su sami u obavezi da izvrše posipanje na zakupljenim grobnim mestima.

Izvor: JKP Bukulja