Press "Enter" to skip to content

Prijavite korupciju i mito

Da li treba da prijavim korupciju?

Da, treba da prijavite! Korupcija je pogrešna, štetna i stvara nove nepravde. Ako prijavite korupciju, ta nepravda i šteta možda neće biti otklonjene.

Međutim, ako je ne prijavite, ta šteta i nepravda će sigurno ostati ili neće biti sprečene. Gotovo svi slučajevi korupcije mogu se podvesti pod opis nekog od krivičnih dela za koje je propisana kazna zatvora. Kao što biste prijavili lopova koji je vama lično nešto ukrao, nema razloga da ne prijavite onoga koji je kroz korupciju istovremeno ukrao nešto i od vas i od svih vaših komšija, rođaka i prijatelja.

Naravno, to ne znači da korupciju treba prijaviti po svaku cenu i na bilo koji način. Ako postoji velika mogućnost da zbog prijavljivanja dovedete u opasnost sebe ili nekog svog, biće bolje da se uzdržite od prijavljivanja sve dok se ne uverite da ga možete izvršiti na poverljiv i bezbedan način.

– Preuzeto sa Otvorena vrata pravosuđa

Vašu poruku sa informacijama dostavite nam putem elektronske pošte na mail zajednica@vidiarandjelovac.com.

Podaci koje nam dostavite biće korišćeni u skladu sa našom Politikom privatnosti.

Pružite nam dovoljno detalja o mogućoj situaciji u kojoj smatrate da su vaša prava ili prava druge osobe povređena. Udruženje vam može pružiti pomoć u upućivanju na tela koja se bave ovim problemom poput Agencije za sprečavanje korupcije i projekta Otvorena vrata pravosuđa.

NAPOMENA: Ako želite da uspostavite kontakt s članovima Udruženja Aranđelovčani & Aranđelovčanke, molimo Vas da u poruci ostavite adresu svoje elektronske pošte ili broj telefona.

Udruženje Aranđelovčani & Aranđelovčanke ne pruža predstavljanje strana ili se uključuje u bilo kakve tekuće procese koji mogu biti institucionalizovani u sudska ili administrativna tela u Srbiji. Udruženje može vašu prijavu, ukoliko za to date saglasnost, postaviti na javnu diskusiju u okviru društvenih mreža kako bi navedeni problem bio vidljiviji.