Press "Enter" to skip to content
Foto: Narodni muzej Aranđelovac

Narodni muzej Aranđelovac

Narodni muzej u Aranđelovcu osnovan je 1981. godine i smešten u namenski građeno zdanje čija se arhitektura oslanja na tradicije narodnog graditeljstva Šumadije (projektant F. Bajlon).

Svoju osnovnu delatnost istraživanja, proučavanja, zaštite i prezentacije pokretnih kulturnih dobara Narodni muzej u Aranđelovcu realizuje na teritoriji dveju opština, Topole i Aranđelovca. U koncepcijskom smislu, predstavlja ustanovu zaštite kompleksnog tipa sa zbirkama iz oblasti paleontologije, arheologije, etnologije, istorije, istorije umetnosti i numizmatike. Stručni rad je organizovan po službama, za svaku oblast istraživanja i zaštite. U okviru Muzeja radi i Odeljenje za konzervaciju i restauraciju.

Izložbena delatnost Muzeja odvija se u dva prostora: parternom (aktuelna stalna postavka ”Milenijumi”) i galerijskom (izložba eksponata savremene umetničke keramike iz muzejske zbirke). Deo izložbenog prostora u parteru namenjen je organizovanju tematskih i gostujućih izložbi.

Izvor: Narodni muzej Aranđelovac

Info

Radno vreme Muzeja: od 09 – 17 časova.

Cena: 150 dinara je ulaz u Muzej, a ako se posete Muzej, pećina Risovača i Znamenito mesto Orašac, cena ulaznice za sva tri lokaliteta se može kupiti po ceni od 550 dinara.

Kontakt: Narodni muzej Aranđelovac, Mišarska 19, 34300 Aranđelovac, Srbija
Tel: +381 (0)34 712 415, 702 415
Veb adresa: www.nmar.rs


Otkrijte više o Aranđelovcu

Teritorija na kojoj je 30-ih godina XIX veka počela da se formira Bukovička banja imala je sve potrebne prirodne preduslove

Vreli dani su tu, pa evo kratkog pregleda gde se ovog leta u Aranđelovcu možemo rashladiti. Pogledajte aktuelne informacije o

Veliki objekat centra za rehabilitaciju koji je pokriven i zastakljen osamdesetih godina prošlog veka, a sada sklon rušenju, snimljen je

Svaki turista koji je imao priliku da prođe pored velikog Gradskog sata u Aranđelovcu sigurni smo da se zapitao, pored

Park Bukovičke banje uređen je po projektu ing. Aleksandra Kostića, tridesetih godina XX veka. Po njegovoj zamisli, na platou ispred

Pogledajte fotografije razglednica Starog Zdanja od kojih su neke stare i preko 100 godina. Poređane su po starosti, od najstarijih.