Press "Enter" to skip to content
Foto: Narodni muzej Aranđelovac

Narodni muzej Aranđelovac

Narodni muzej u Aranđelovcu osnovan je 1981. godine i smešten u namenski građeno zdanje čija se arhitektura oslanja na tradicije narodnog graditeljstva Šumadije (projektant F. Bajlon).

Svoju osnovnu delatnost istraživanja, proučavanja, zaštite i prezentacije pokretnih kulturnih dobara Narodni muzej u Aranđelovcu realizuje na teritoriji dveju opština, Topole i Aranđelovca. U koncepcijskom smislu, predstavlja ustanovu zaštite kompleksnog tipa sa zbirkama iz oblasti paleontologije, arheologije, etnologije, istorije, istorije umetnosti i numizmatike. Stručni rad je organizovan po službama, za svaku oblast istraživanja i zaštite. U okviru Muzeja radi i Odeljenje za konzervaciju i restauraciju.

Izložbena delatnost Muzeja odvija se u dva prostora: parternom (aktuelna stalna postavka ”Milenijumi”) i galerijskom (izložba eksponata savremene umetničke keramike iz muzejske zbirke). Deo izložbenog prostora u parteru namenjen je organizovanju tematskih i gostujućih izložbi.

Izvor: Narodni muzej Aranđelovac

Info

Radno vreme Muzeja: od 09 – 17 časova.

Cena: 120 dinara za jedan objekat, a ako se posete i Muzej i pećina Risovača, cena ulaznice je 400 dinara.

Kontakt: Narodni muzej Aranđelovac, Mišarska 19, 34300 Aranđelovac, Srbija
Tel: +381 (0)34 712 415, 702 415
Veb adresa: www.nmar.rs


Otkrijte više o Aranđelovcu

80-ih godina XIX veka nedaleko od izvora mineralne vode Knjaz Miloš postojalo igralište za kroket, otvorena je kuglana, u centralnom

U toku Prvog svetskog rata Staro zdanje je, kao i ranije, u vreme Srpsko – turskih ratova (1875-1877), pretvoreno u

Ove nedelje je odabrana fotografija koju je napravio Mateja Nikolić (IG: matinik_ph) na kojoj se vidi deo Arandjelovca koji se

Uticaj zapada na odevanje stanovnika Aranđelovca, u drugoj polovini XIX veka, bio je sve veći, a turska odeća se se

Ove nedelje odabrali smo fotografiju koju je napravio Đuka B. (@djukab90). Na fotografiji je uhvaćen šarenolik momenat iza zgrada preko

U okviru balneonaseobinske izgradnje 1936-1939. godine pored kupatila, podignut je i hotel Šumadija. Projektant hotela i kupatila, kao i svih