Press "Enter" to skip to content

Godišnje članske karte Biblioteke

Sa članskom kartom Narodne biblioteke “Sveti Sava” u Aranđelovcu na raspolaganju vam je preko 70 000 knjiga različitog žanra koje možete iznajmiti ili koristiti u čitaonici biblioteke tokom godinu dana.

Članske karte Narodne biblioteke Sveti Sava u Arandjelovcu deo su nagradnog fonda za foto konkurs #vidiarandjelovac.

Čitaonica Narodne biblioteke u Aranđelovcu, foto: DeKovach