Press "Enter" to skip to content
Aranđelovački vašar, foto: DeKovach

Zakup mesta na aranđelovačkom vašaru

JKP „Bukulja“ Aranđelovac organizuje 26. jula tradicionalni aranđelovački vašar u ulici Kralja Petra Prvog.

Sva zainteresovana pravna i fizička lica mogu rezervisati prodajna mesta u prostorijama JKP „Bukulja“ – kancelarija na Zelenoj pijaci do 24. jula 2022.godine, radnim danima od 7-14 časova, na telefon 034/715-344. Uplate vršiti na blagajni preduzeća i na tekući račun 150-1685-30.

Dana 25. jula 2022.godine i dana 26. jula 2022.godine uplate će se primati u zakupljenom poslovnom prostoru u ulici Kralja Petra Prvog, koji će biti vidno označen.

Za licitaciju zakupa javnih površina za postavljanje zabavnih radnji ponude se primaju do 14. jula 2022. godine do 9,00 časova i predaju se u upravnoj zgradi JKP „Bukulja“, kancelarija br.16.

Sva dodatna obaveštenja mogu se dobiti na telefon 034/ 715-344.

Izvor: JKP Bukulja